вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як на Волині 150 років тому обирали ім'я для дитини

Як на Волині 150 років тому обирали ім'я для дитини
Серед сучасних тенденцій у називанні дітей домінує мода на старовинні традиційні українські імена: Матвій, Максим, Остап, Ярема, Марко, Софія, Соломія, Анастасія, Христина, Меланія, Єва та інші.

Наскільки популярними були ці імена в минулому, які імена були найулюбленішими в сільському іменнику, як обирали ім’я для дитини на Волині 150 років тому розповідають Хроніки Любарта.

За даними «Метричної книги сіл Брани, Ржищів 1871–1881 рр.», у селах Брани та Ржищів протягом 1871–1881 рр. було народжено 288 хлопчиків, яких названо 74 іменами, що свідчить про значну різноманітність іменника. Серед чоловічих імен переважають імена Іоаннъ (34 носії), Василій (22 носії), Феодоръ (15 носіїв), Стефанъ (10 носіїв), Андрей (9 носіїв), Петръ (9 носіїв) (імена наводимо так, як вони засвідчені в «Метричній книзі»).

Значна продуктивність властива для імен Александръ (8 іменувань), Григорій (8), Максимъ (8), Семеонъ (8), Прокопій (7), Димитрій (6), Николай (6), Антоній (6), Пантелеимонъ (5), Яковъ (5), Георгій (4), Даниілъ (4), Лука (4), Никита (4), Савва (4), Сильвестръ (4), Тимофей (4).

Незначною кількістю носіїв представлені імена Захарія (3), Кириллъ (3), Кодратъ (3), Косма (3), Левъ (3), Матфей (3), Михаилъ (3), Романъ (3), Филимонъ (3), Филиппъ (3), Алексій (2), Андроникъ (2), Даміанъ (2), Евфимій (2), Ефремъ (2), Илія (2), Исидоръ (2), Іосифъ (2), Іустинъ (2), Климентъ (2), Лаврентій (2), Лукіанъ (2), Никифоръ (2), Феодотъ (2), Юліанъ (2).

Імена Авксентій, Адріанъ, Артемій, Афанасій, Валерій, Варфоломій, Владиміръ, Гавриілъ, Герасимъ, Діонісій, Зиновій, Иларіонъ, Іовъ, Киріакъ, Леонтій, Міронъ, Назарій, Спиридонъ, Стахій, Терентій, Фома, Якимъ належать до рідкісних у досліджуваному іменнику, оскільки протягом десяти років зафіксовані тільки один раз.

Для називання 252 дівчаток, народжених протягом 1871–1881 рр. у селах Брани та Ржищів, використано 44 імені, що свідчить про вагому як для іменника жінок ХІХ ст. різноманітність імен. За даними «Метричної книги сіл Брани, Ржищів 1871–1881 рр.», до найчастотнішої десятки жіночих імен належать Параскева (17 іменувань,), Марфа та Анна (по 14 іменувань), Матрона (12 іменувань), Марія, Пелагія, Ксенія (по 10 іменувань), Анастасія, Марина, Наталія (по 9 іменувань). Інші активні імена, частотність яких перевищує середній коефіцієнт однойменності, – Стефанида (8), Варвара (8), Меланія (8), Домникія (8), Дарія (7), Екатерина (7), Ирина (7), Іустина (7), Евфросинія (7), Маріанна (6), Фекла (6).

Попри значну різноманітність іменного репертуару майже половина називань припадає на імена частотної десятки, що свідчить про одноманітність, однорідність, традиційність сільського іменникá, зумовлену як принципом називання «за календарем», так і типовим для сільського середовища прагненням бути «як усі», не вирізнятися серед оточення, не порушувати загальноприйнятих традицій та норм, не виходити за усталені рамки.

Незначна активність характерна для імен Агрипина (5), Татіанна (5), Агафія (4), Домника (4), Евдокія (4), Евфимія (4), Феодора (4), Феодосія (4), Гликерія (3),Соломонія (3), Васса (2), Лукія (2), Софія (2), Февронія (2), Харитина (2). Імена Антонина (1), Евгенія (1), Магдалина (1), Макрина (1), Надежда (1), Ольга (1), Пульхерія (1), Юліанія (1), Юлія (1) засвідчені поодинокими фіксаціями, їх можна кваліфікувати як рідкісні для іменникá досліджуваних сіл.

Ім’я Ольга, використане для називання дочки поручика Василія Иванова Яковского, надане без урахування календаря (дитина народилася 1 серпня за старим стилем). Очевидно, з огляду на високий соціальний статус батьків їм було дозволено обрати ім’я самостійно.

Цікава ситуація з іменем Магдалина, яке відсутнє в календарі православної церкви, але наявне в католицькій церкві (мати новонародженої належала до католицького віросповідання). Такий запис міг бути помилкою священика, спричиненою впливом католицького церковного календаря або неунормованістю різних редакцій православних календарів, до яких входили імена, які пізніше з різних причин виключили з переліку рекомендованих для називання. Про існування багатьох редакцій православних календарів зазначає О. В. Суперанська: «Наприкінці ХІХ століття церква здійснила перегляд календарів. Це було зумовлено необхідністю усунути відмінності в написанні імен, які існували в рукописних та друкованих Мінеях і збільшилися з появою і розвитком книгодрукування. Щоб усунути ці відмінності та надати перелікам імен більш уніфікованого характеру, 1891 року був надрукований новий Місяцеслов, який синод розіслав у всі православні приходи Російської імперії з вказівкою «давати імена тільки за цим Місяцесловом, виданим з благословіння святійшого синоду»». Дослідниця стверджує, що ім’я Магдалина належить до імен, які були в календарях до початку ХХ ст., але пізніше були вилучені з них.

Цікаво, що ім’я Магдалина засвідчене в іменникý села Блудова в 1850-х роках тричі (1853 року і двічі 1855 року) (МК Блудів 1850–1855). Двічі цим іменем названо дівчаток, які народилися 21 липня, третій випадок іменування датований 17 липня 1855 року. Якщо надання цього імені було помилкою священика, то подив викликає те, чому священик помилявся саме щодо дати 21 липня, а в інших випадках такої помилки немає. Хронологічний збіг в називанні може свідчити про наявність в одному з церковних календарів імені Магдалина та вилучення його під час створення уніфікованого переліку імен для єдиного церковного календаря.

Спорадично в іменник потрапляли рідкісні багатоскладові імена, які були наявні в церковному календарі. Так, в іменникý сіл Брани та Ржищів за 1871–1881 рр. засвідчене ім’я Пульхерія (пор. наявні в іменникý села Карасин 1853–1871 рр. імена Митродора (народилася 10 вересня за старим стилем), Минодора (10 вересня), Епистимія (використане для називання трьох дівчаток, народжених 3, 4 і 6 листопада)). Цікаво, що 3 листопада православна церква вшановує пам’ять праведної Снандулії (або Яздундокти), 4 листопада в календарі відсутні імена жінок, 5 листопада – мучениці Епистимії, 6 листопада – мучениць Текуси, Олександри, Полактії, Клавдії, Єфросинії, Матрони.

Оскільки вибір імені був зумовлений насамперед церковним календарем (дитину називали іменем святого, якого церква вшановувала в день народження дитини), то можливість назвати дитину не за календарем була малою. Проте на один день у календарі припадає вшанування пам’яті багатьох святих, часто навіть кількох святих-жінок, і з цього переліку імен можна було обирати ім’я (вибір робили батьки або священик).

Наприклад, 13 червня (за старим стилем) православна церква вшановує мучениць Антоніну, Ганну, Олександру, Пелагію та Якилину. Очевидно, дівчинку, яка народилася цього дня, могли назвати одним із цих імен, а на вибір імені впливали вподобання батьків або священика, антропонімна мода, фактори звичності, традиційності імені, його милозвучності, наявності розмовно-пестливих форм. Якщо на день народження дитини припадало вшанування тільки святих-чоловіків, то пошук імені в календарі переходив на найближчі дні. Такий відхід від правила був можливим, якщо ім’я з календаря було рідкісним, непоширеним, складним для вимови (пор. жіночі імена Калісфенія, Перпетуя, Яздундокта).

Для підтвердження гіпотези про обов’язковий вплив церковного календаря на вибір імені подаємо перелік імен, наданих у січні протягом 1871–1881 рр. у селах Брани та Ржищів (88 новонароджених). Протягом цих 10 років 1 січня народилося 30 дітей, серед яких 13 дітей отримало ім’я Василій (Василь), троє – ім’я Стефанъ, один хлопчик – Сильвестръ (син дяка Покровської церкви, у якій відбувалося хрещення, один із двох близнюків, брата якого, до речі, названо Василем), один хлопчик – Евфимій (син рядового солдата запасу). Для називання дівчаток, народжених першого січня за старим стилем, використано імена Меланія (8 дітей), Домникія (Домника) (2), Анастасія (2). За церковним календарем 1 січня за старим стилем православна церква вшановувала пам’ять святителя Василія Великого, 31 грудня за старим стилем – преподобної Меланії.

Другого січня, коли церква згадувала святителя Сильвестра та праведну Юліану, народилося 5 дітей, яким надано імена Сильвестръ (3 хлопчики) і Домника (2 дівчинки). Третього січня в «Метричній книзі сіл Брани, Ржищів 1871–1881 рр.» є лише один запис про народження хлопчика Луки / пророка Малахії, мученика Гордія.

4 січня – 3 дитини: Іоаннъ (2), Лука (1) / пам’ять 70 апостолів, серед яких євангелист Лука.
5 січня – 4 дитини: Іоаннъ (3), Анна (1) (дочка писаря Бранівської волості) / мучеників Феопемпта, Феона, мучениці Синклетикії.
6 січня – 1 дитина: Домника (1) / мученика Феофана.
7 січня – 2 дітей: Іоаннъ (1), Домника (1) / пам’ять Івана Предтечі.
8 січня – 1 дитина: Домника (1) / преподобної Домники, преподобного Григорія, мученика Ісидора.
9 січня – 1 дитина: Татіанна (1) / жіночих імен немає.
10 січня – 2 дітей: Григорій (1), Татіанна (1) / святителя Григорія, блаженної Феозви.
11 січня – 1 дитина: Михаилъ (1) / преподобних Феодосія, Михайла.
12 січня – немає записів / мучениці Тетяни, преподобної Євпраксії та ін.
13 січня – 2 дітей: Павелъ (1), Татіанна (1) / преподобних Петра, Якова, Іринарха та ін.
14 січня – записів немає / преподобного Павла та ін., рівноапостольної Ніни.
15 січня – 2 дітей: Павелъ (2) / преподобних Павла, Івана та ін.
16 січня – записів немає / преподобного Максима, мучеників Спевсипа, Єлевсипа, Мелевсипа та ін.
17 січня – 2 дітей: Антоній (2) / преподобного Антонія.
18 січня – 5 дітей: Ксенія (2), Афанасій (1), Кириллъ(1), Евфросинія (1) / святителів Афанасія та Кирила.
19–20 січня – записів немає / преподобних Макарія, Марка, Феодора, Євфимія та ін.
21 січня – 3 дитини: Максимъ (3) / преподобного Максима, Неофіта, Кандида, Валеріана.
22 січня – 3 дитини: Ксенія (3) / жіночих імен немає.
23 січня – 4 дитини: Климентъ (2), Ефремъ (1), Ксенія (1) / мучеників Климента, Геннадія.
24 січня –3 дитини: Ксенія (2), Григорій (1) / мучениці Ксенії, святителів Герасима, Івана, Вавили, Тимофія, Агафія.
25 січня – 1 дитина: Григорій (1) / святителя Григорія Богослова.
26 січня – 4 дитини: Ксенія (2), Марія (2) / преподобних Ксенофонта і Марії, Аркадія, Івана.
27 січня – 3 дитини: Іоаннъ (2), Анна (1) / святителя Івана Златоуста.
28 січня – 1 дитина: Ефремъ (1) / преподобного Єфрема.
29 січня – записів немає / преподобних Лаврентія, Герасима, Романа, Якова та ін.
30 січня – 1 дитина: Василій (1) / святителів Василія Великого, Григорія Богослова, Івана Златоуста.
31 січня – 1 дитина: Іоаннъ (1) / мучеників Івана, Микити та ін.

На називання дітей у січні вагомий вплив має церковний календар. Урахування імені святого, в день вшанування якого народилася дитина, було визначальним принципом називання в досліджуваному іменникý. Часткові відхилення від цього принципу зумовлені незвичністю деяких імен (пор. Кандид, Неофіт, Спевсип), урахуванням побажань батьків або прагненням до уникнення сімейної однойменності братів та сестер.

Неточне дотримання календарного принципу в називанні дівчаток виникало через відсутність у деякі дні в календарі святих-жінок, внаслідок чого пошук імені зміщувався на кілька днів. Якщо дитина народжувалася напередодні дня пам’яті великого або особливо шанованого в народі святого, то її могли назвати на честь цього святого, а не хронологічно ближчих за календарем святих. Так, дівчинку, народжену 13 січня за старим стилем, оскільки в календарі немає святих-жінок, могли назвати Тетяною, Євпраксією (день пам’яті 12 січня) або Ніною (день пам’яті 14 січня). Називання народженої 13 січня дівчинки Тетяною свідчить про звичність цього імені, а також про особливе пошанування цієї святої.

Календарний принцип у називанні дітей, народжених у січні, міг бути зумовлений наявністю в цей період великих церковних свят, що, безумовно, впливало на іменник. Для порівняння прослідкуємо тенденції іменування у вересні, коли значних церковних свят, які могли б вплинути на називання, значно менше.

1 вересня – 4 дитини: Семеонъ (3), Марфа (1) / преподобних Симеона, Марфи.
2 вересня – 1 дитина: Іоаннъ (1) / мучеників Івана, Маманта, Феодота, мучениці Руфини, преподобних Антонія і Феодосія.
3 вересня – 2 дитини: Захарія (2) / мучеників Петра, Євфимія, Феофіла.
4 вересня – 3 дитини: Марфа (3) / мучеників Вавили, Феодора та ін., мучениці Христодули.
5 вересня – 1 дитина: Захарій (1) / пророка Захарії і праведної Єлизавети.
6 вересня – записів немає / мучеників Євдоксія, Зенона, Макарія, Архипа, Давида, Кирила.
7 вересня – 1 дитина: Іоаннъ (1) / мучеників Івана, Макарія, Созонта.
8 вересня – записів немає / мучеників Івана, Георгія.
9 вересня – 1 дитина: Якимъ (1) / праведних Якима і Анни, мучеників Северіана і Йосипа.
10 вересня – 1 дитина: Пульхерія (1) / мучеників Павла і Петра, княгині Пульхерії, мучениць Минодори, Митродори і Німфодори.
11 вересня – 1 дитина: Феодора (1) / преподобних Сергія, Германа, Силуана, Феодори.
12–13 вересня – записів немає / мучеників Симеона, Феодора, Автонома, Афанасія; мучеників Корнилія, Леонтія, Стратоника, Гордіана та ін.
14 вересня – 2 дитини: Іоаннъ (2) / святителя Івана Златоуста.
15 вересня – 2 дитини: Никита (1), Евфимія (1) / мучеників Микити, Максима, Феодота, Порфирія, Стефана, Йосипа, Симеона.
16 вересня – записів немає / мучениць Євфимії, Людмили, Севастіани.
17 вересня – 1 дитина: Софія (1) / мучениць Віри, Надії, Софії, Феодотії.
18 вересня – 4 дитини: Михаилъ (1), Надежда (1), Софія (1), Татіанна (1) / мучеників Євменія, Іларіона, Кастора, мучениць Аріадни, Софії, Ірини, Єфросинії.
19 вересня – 1 дитина: Татіанна (1) / мучеників Трофима, Савватія, Феодора, Давида, Костянтина.
20 вересня – записів немає / мучеників Михайла, Євстафія, Агапія і Феопіста.
21 вересня – 6 дітей: Іоаннъ (3) (усі народжені 1872 року), Кодратъ (2) (1877 та 1878 року народження), Фекла (1) / мучеників Кіндрата, Данила, Дмитра, Йосипа.
22–23 вересня – записів немає / мучеників Іони, Фоки, Феофана, Федора, Івана Предтечі.
24 вересня – 2 дитини: Іоаннъ (1), Фекла (1) / преподобних Никандра, Галактіона, Копрія, мучениці Фекли.
25 вересня – 3 дитини: Евфросинія (3) / преподобних Сергія, Єфросинії.
26 вересня – 3 дитини: Іоаннъ (2), Фекла (1) / євангелиста Івана Богослова, преподобних Тихона, Єфрема, Гедеона.
27 вересня – записів немає / мучеників Калістрата, Саватія, Аристарха, Марка, Ігнатія.
28 вересня – 2 дитини: Харитонъ (2) / преподобного Харитона.
29 вересня – 1 дитина: Григорій (1) / преподобних Киріака, Дади, Гаведая, Каздої, Феофана.
30 вересня – 1 дитина: Григорій (1) / мучеників Григорія, Михайла.

За матеріалами досліджуваної «Метричної книги», іменем Іустина протягом 10 років було названо 7 дівчаток, чотири з яких народилися 1 жовтня (1872, 1874, 1874, 1879 р. н.), а три – 2 жовтня за старим стилем (1876, 1877, 1878 р. н.). Православна церква вшановує пам’ять мучениці Юстини 2 жовтня. Випадків називання іменем Іустина дітей, народжених в інші місяці, не виявлено. Подібну ситуацію спостерігаємо з іншими іменами: усі немовлята, які названі іменем Ксенія (10 дітей), народжені від 18 до 26 січня; усі Наталії (9 новонароджених) – від 10 до 29 серпня; усі Пантелеймони (5 іменувань) – від 22 до 27 липня; усі Стефаниди (8 дітей) – від 10 до 25 листопада; усі Агрипини (5 іменувань) – від 15 до 22 червня; усі Варвари (8 дітей) – від 1 до 4 грудня.

В іменникáх окремих населених пунктів нами виявлено оригінальну особливість у називанні позашлюбних дітей: їх називали з урахуванням календаря, але обирали рідкісне або незвичне ім’я (пор. в іменникý новонароджених села Коршів 1839 р. імена Зотикъ, Іовъ (МК Коршів 1839). В іменникý сіл Брани та Ржищів такої тенденції не виявлено, а називання позашлюбних дітей відбувалося так само, які і в інших випадках, тобто за церковним календарем, із якого обирали звичне ім’я (пор. імена «незаконнонароджених» дітей сіл Брани та Ржищів: Ефремъ, Георгій, Іоаннъ, Романъ, Савва, Стефанъ, Максимъ, Марфа).

Наведене порівняння іменникá сіл Брани та Ржищів із церковним календарем свідчить, що принцип іменування за церковним календарем був визначальним у називанні дітей, відхилення від нього були зумовлені немилозвучністю або незвичністю деяких імен календаря та мали епізодичний характер. Вибір імені в сучасному розумінні був частково можливий тільки за умови, що в календарі на певний день було подано кілька чоловічих, а зрідка кілька жіночих імен (пор. 17 вересня – мучениць Віри, Надії, Софії, Феодотії).

Очевидно, що на іменування дитини мали вплив також інші фактори, серед яких вагоме місце відігравали іменні вподобання священика або батьків, а також традиційність, звичність імені, популярність його в іменнику. Подив викликає те, що в досліджуваному іменнику протягом десяти років відсутні традиційні для українського народу імена Василина, Віра, Галина, Арсеній, Давид, Карпо, Маркіян, а імена Афанасій, Володимир, Лаврентій, Леонтій, Мирон, Назарій використані для називання одного або двох дітей. Причину такого явища вбачаємо в регіональних особливостях іменникá, зумовлених місцевими вподобаннями.

Досліджуваний іменник відображає специфіку надавання імен на півдні Волинської області в другій половині ХІХ століття, демонструє тогочасні іменні вподобання, засвідчує перелік імен, які надавали новонародженим у цей період.

Лариса САДОВА

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію

Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.